Management

Management

ENTHOUSIAST SAMENWERKEN AAN GEZAMENLIJKE DOELEN

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Als adviseur en interim-manager help ik directies en teams hun ambities te vertalen naar een concrete en praktische invulling. Ik kijk wat er nodig is voor teams en medewerkers om in beweging te komen. Dat begint bij gezamenlijke doelen en belangen inzichtelijk maken. Door open te communiceren en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en onderling vertrouwen, wordt al snel duidelijk via welke wegen doelen bereikt kunnen worden.

DESKUNDIGE, ERVAREN EN BETROKKEN MEDEWERKERS

En toch zijn zij niet enthousiast over de toekomstplannen van de directie. Hoe komt dat?

Medewerkers

  • Voelen zich niet gehoord
  • Vinden doelen niet haalbaar in de praktijk
  • Zijn onzeker over veranderingen
  • Ervaren te veel werkdruk
  • Staan op de rem of zelfs helemaal stil
  • Voelen zich niet betrokken

MANAGEMENT EN MEDEWERKERS

Hoewel medewerkers betrokken, deskundig en ervaren zijn, kan het toch nodig zijn om een interim manager in te huren om verschillende redenen. Een interim manager heeft een frisse kijk op de organisatie en daardoor nieuwe ideeën en oplossingen bieden voor eventuele problemen of uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft. Hierdoor kan de organisatie zich ontwikkelen en groeien.

Verder kan een interim manager de belasting van de huidige medewerkers verminderen en hen helpen om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl de interim manager zich bezighoudt met de veranderingsprocessen of andere specifieke taken.

Ten slotte kan een interim manager fungeren als een tijdelijke brug tussen de directie en de medewerkers, en helpen om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Hierdoor kan er een beter begrip ontstaan van de visie en doelstellingen van de organisatie, waardoor de medewerkers meer betrokken raken en gemotiveerder zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

HOE KAN IK U VAN DIENST ZIJN?

WERKWIJZE

Stap 1 KENNISMAKING EN ANALYSE

Eerst wordt kennisgemaakt met de organisatie en haar uitdagingen en doe ik een grondige diagnose van de huidige situatie. Dit omvat het evalueren van de organisatiestructuur, het beleid en de procedures, de cultuur, de bedrijfsresultaten, de interne en externe uitdagingen, enzovoort.

Stap 2 PLAN VAN AANPAK

Op basis van de diagnose wordt in overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld om de problemen/het project aan te pakken. Dit omvat het bepalen van de doelstellingen, het identificeren van de benodigde middelen, het definiëren van de benodigde acties en het vaststellen van de tijdslijnen.

Stap 3 IMPLEMENTATIE

Hierna start ik met de implementatie van het plan. Dit kan inhouden dat er veranderingen worden aangebracht in de organisatiestructuur, dat er nieuwe processen en systemen worden geïmplementeerd, dat er training en coaching wordt gegeven aan medewerkers, enzovoort.

Stap 4 MONITORING EN EVALUATIE

Ik bewaak de voortgang van het plan en de resultaten die worden behaald. In overleg met de opdrachtgever worden meetbare doelstellingen vastgesteld om de voortgang te monitoren en de resultaten te meten. Deze worden regelmatig besproken met de opdrachtgever.

Stap 5 OVERDRACHT

Als de opdracht is voltooid, draag ik de verantwoordelijkheden over aan de betrokken partij(en) binnen de organisatie. Het kan zijn dat in overleg een overdrachtsperiode wordt ingebouwd om een soepele overgang te garanderen.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U KENNISMAKEN?

Aarzel dan niet om contact op te nemen! U kunt mij bereiken via email: birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl of telefonisch via: 085 047 0040