Management

Management

Enthousiast samenwerken aan gezamenlijke doelen

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Als adviseur en interim-manager help ik directies en teams hun ambities te vertalen naar een concrete en praktische invulling. Ik kijk wat nodig is voor teams en medewerkers om in beweging te komen. Dat begint bij gezamenlijke doelen en belangen inzichtelijk maken. Door open te communiceren en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en onderling vertrouwen, wordt al snel duidelijk via welke wegen organisatiedoelen bereikt kunnen worden.

Interim management

Hoewel medewerkers betrokken, deskundig en ervaren zijn, kan het om verschillende redenen toch nodig zijn om een interim manager in te huren. Een interim manager heeft een frisse kijk op de organisatie en kan daardoor nieuwe ideeën en oplossingen bieden voor eventuele problemen of uitdagingen waar de organisatie mee te maken heeft. Hierdoor kan de organisatie zich ontwikkelen en groeien.

Verder kan een interim manager de belasting van de huidige medewerkers verminderen en hen helpen om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl de interim manager zich bezighoudt met de veranderingsprocessen of andere specifieke taken.

Ten slotte kan een interim manager fungeren als een tijdelijke brug tussen de directie en de medewerkers, en helpen om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Hierdoor kan er een beter begrip ontstaan van de visie en doelstellingen van de organisatie, waardoor de medewerkers meer betrokken raken en gemotiveerder zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Werkwijze

Na een gedegen analyse van de situatie formuleer ik eerst een plan van aanpak. Daardoor kunnen we de aanpak met elkaar afstemmen, wat daarbij nodig is en welke doelstellingen wanneer worden gerealiseerd. Ik bewaak de voortgang van het plan en de resultaten die worden behaald. Deze worden regelmatig besproken met de opdrachtgever.

Mocht het gebeuren dat tijdens de opdracht zich een vraagstuk aandient dat buiten mijn expertise valt, dan kan ik je desgewenst in contact brengen met deskundige partners uit mijn netwerk.

Ervaringen / opdrachtgevers

Contact

Ben je aan het oriënteren op een incompany-traject, of heb je een andere vraag? Ik help je graag verder.

Stuur een email: birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl

Of bel: Op werkdagen tussen 8.30u en 17.30u: 085 047 00 40