Drs. Nadine Beckmann

Drs. Nadine Beckmann

Drs. Nadine Beckmann

Leren, passie en ambitie zijn sleutelwoorden in Nadines carrière.  Nadine is altijd bezig geweest met leren, uitdagen en reflecteren van mensen. Haar passie ligt bij de vraag: wat doe je, wat ervaar je, hoe komt dat, is dat wat je wil en wat heb je daarin nodig?! Zij is overtuigd van long life learning. We leren iets op een bepaald moment, zetten het (voor een deel) om in de praktijk en ervaren het effect daarvan. Het is een dynamisch proces en heeft betrekking op zowel vorm, inhoud als proces. Wat zijn onze drijfveren daarin? Doen we de juiste dingen (voor ons werk, onze werkgever) en zijn dat de juiste dingen voor ons zelf? Veranderen-        hoe doe je dat?

Nadine is sinds 15 jaar bevlogen pedagoog en onderwijskundige. Onderwijs en leren is haar leven en vanaf haar zevende levensjaar stond vast dat zij het onderwijs in wilde. Zij is begonnen als leerkracht basisonderwijs maar merkte al snel dat zij meer ambities heeft. Nadine heeft pedagogiek- onderwijskunde gestudeerd,  gewerkt bij een opleidingsinstituut en de afgelopen 12 jaar is zij werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen gehad waarin zij diagnosticeerde en adviseerde.

Every moment matters’, de kracht ligt in dit moment, het nu. Dat is Nadines vertrekpunt voor welke vorm van ontwikkeling dan ook. Hier ligt ook de kracht voor een leven dat in balans is, waar werk en privé in balans is. Door middel van gesprekken, trainingen en workshops geeft Nadine haar passie voor mensen, kwaliteit van leven & duurzame inzetbaarheid invulling. Zij wil je helpen om je eigenheid en je talenten verder te ontdekken en te ontplooien. Dat doet zij door een krachtige, heldere en korte inhoud te integreren in jouw praktijk en jouw handelen.

Be – don’t try to become.