Effectief en bevlogen leidinggeven

Effectief en bevlogen leidinggeven

Effectief en bevlogen leidinggeven

Van een leidinggevende wordt veel verwacht: duidelijke visie, aansturen van individuen in een groep, effectief optreden en beschikken over goede ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden. Welke vaardigheden heb je echt nodig om succesvol leiding te geven? En hoe werkt dat bij zelfsturende teams? Hoe realiseer je doelstellingen voor de organisatie of afdeling zonder dat deze haaks staan op de belangen van de medewerkers? Een effectieve en resultaatgerichte aanpak is wenselijk maar hoe ziet dat eruit? Het vergt een subtiel spel van: geven en nemen, van leiden en verleiden, van controle en loslaten. Wat is jouw kracht, wat zijn jouw kwaliteiten en jouw valkuilen als leider?

Inhoud

In deze training krijg je inzicht in je stijl van leiding geven. Je leert om in verschillende situaties juist te reageren en de juiste keuzes te maken. Bij een goede samenwerking worden de capaciteiten optimaal benut en is er een goede balans tussen ruimte geven en duidelijke kaders neerzetten. Je wilt de creativiteit en deskundigheid van je medewerkers versterken en op een natuurlijke manier aansturen. Je leert vanuit je kracht te werken en bevlogen leiding te nemen en te geven in uiteenlopende situaties.

Aanpak/ werkwijze

Deze training duurt drie dagen met een tussenliggende periode van drie weken. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk worden aan de orde gesteld. Je verdiept je kennis en vaardigheden over leidinggeven, je leert wat je stijl van leidinggeven is en je invloed op het team. Je leert diverse gespreksvoeringen toe te passen en bent in staat een heldere visie, strategie en planning op te stellen. De training combineert groepsbijeenkomsten met individuele coaching gesprekken.

Resultaat

  • Medewerkers inspireren, begeleiden en coachen
  • Inzicht in je eigen leiderschapsstijl
  • Inzicht in je eigen ontwikkelpotentieel als leidinggevende
  • Vaardigheden om mensen te inspireren
  • Krachtig communiceren
  • Meer resultaatgericht werken

Vragen?

Neem hier contact met ons op voor een persoonlijk opleidingsadvies.

“Deze training haalt het beste in jezelf naar boven.”

Opdrachtgevers / ervaring

Hieronder een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers/ervaring: