Bakker Van der Meij | Training & Advies

"Werken, kwaliteit van leven & duurzame inzetbaarheid"

Werken is van groot belang voor kwaliteit van leven. Zowel werknemers als werkgevers zetten zich in voor duurzame inzetbaarheid: het langdurig gezond, ontspannen en met plezier blijven werken. Zowel in persoonlijke als professionele ontwikkeling, blijven we een leven lang leren.

Bakker Van der Meij Training & Advies is een uniek instituut dat hier graag aan bijdraagt. Wij zijn gespecialiseerd in gedrag en leren in organisaties. Onze opleidingsprogramma’s worden op maat gemaakt door een gedragswetenschapper, onderwijskundige en diverse specialisten (o.a.: managementwetenschapper, bedrijfskundigen, arbodeskundige en diversiteitsspecialist). Onze academisch geschoolde trainers leggen vervolgens op praktische wijze de link tussen theorie en de dagelijkse praktijk. Wij maken leren leuk, laagdrempelig en effectief!

Wij helpen u graag het beste uit uw mensen en uw organisatie te halen!

UITGANGSPUNTEN BIJ ONS AANBOD

Kwaliteit staat bij ons voorop. Voor alle diensten die wij leveren, gelden daarom de volgende uitgangspunten:

- Deelnemers bepalen eigen leerdoelen / gewenste resultaten

- Ons aanbod is altijd op maat: uw opleidingsbudget wordt efficiënt benut

- Alle trainingsresultaten worden gemeten

- Het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk

- Academisch geschoolde trainers, dus deelnemers leren ook over de achtergronden van gedrag

- Kleine groepen, dus voldoende individuele aandacht

- Bij actieve deelname geldt een 100% tevredenheidsgarantie

DEFINITIE DUURZAME INZETBAARHEID

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken is in het kader van de invoering van duurzaam inzetbaarheidsbeleid in het bijzonder voor zware beroepen (Wet duurzame inzetbaarheid in arbeid), de volgende definitie van Duurzame Inzetbaarheid te lezen, inclusief een toelichting op het belang van duurzame inzetbaarheid:

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces tot aan de (stijgende) pensioengerechtigde leeftijd. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen sociaal wenselijk, maar ook economisch noodzakelijk. Sociaal wenselijk, omdat momenteel nog te veel mensen de eindstreep niet halen en op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Economisch noodzakelijk, omdat langer doorwerken – met name vanwege de vergrijzing - van belang is voor het behoud van onze concurrentiepositie en het betaalbaar houden van de pensioenen, de AOW en de sociale zekerheid. De veranderingen op de arbeidsmarkt vereisen meer investeringen in productiviteit en inzetbaarheid van werkenden.” (L.F. Asscher en J. Klijnsma, Min. SZW, 29-11-2012)

WERKSTRESS EN DUURZAME INZETBAARHEID

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Een belangrijk speerpunt voor ons is het terugdringen van werkstress. Gezonde stress kan zorgen voor betere prestaties. Na een drukke werkdag kunnen uw mensen zich moe maar voldaan voelen. Soms is die voldoening er niet meer, omdat er te veel stressmomenten zijn en te weinig tijd om te herstellen. Dan stapelt stress zich op. Dit kan leiden tot ongezonde stress en stressklachten. Stressklachten zijn een signaal dat het tijd is om weer even rustig aan te doen. Gebeurt dit dit niet, dan kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out.

Werkstress ontstaat als mensen de hoeveelheid werkdruk niet meer aankunnen. Dat kan doordat mensen het gevoel hebben dat hun werk niet meer op tijd af komt. Of doordat ze niet meer aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Maar ook de omstandigheden spelen een rol. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- tijd tekort komen

- ontbreken van benodigde kennis

- ontbreken van benodigde middelen

- onduidelijkheid over de opdracht

- te hoge kwaliteitseisen

- te weinig pauzes/vakanties nemen

EVIDENCE-BASED

Al onze trainingen zijn evidence-based. Dus ook ons aanbod op het gebied van werkdruk, werkstress en de werk-privé-balans.

Over de oorzaken en gevolgen van stressgerelateerd ziekteverzuim is al veel bekend. Wat vooral van belang is: hoe kun je dit voorkomen? Of, als iemand al ziek is: Wat kan er tegen worden gedaan? In eerste instantie is het van belang om zo snel mogelijk (binnen twee weken) na het ontstaan van stressgerelateerd ziekteverzuim te starten met psycho-educatie (voorlichting, en het geven van een prognose) en een activerende begeleiding door bedrijfsarts, huisarts of eerstelijns psycholoog.

De huidige literatuur toont aan dat activerende en op CGT (=cognitieve gedrags therapie) gebaseerde begeleiding door een professional in de arbeidscontext effectief is. Begeleiding door een professional heeft duidelijke voorkeur, om langdurig verzuim te voorkomen en reïntegratie te bevorderen (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2016). Al deze componenten zijn verwerkt in ons aanbod.

OPDRACHTGEVERS/ERVARING

Hieronder een overzicht van enkele opdrachtgevers:

CONTACT

Wilt meer weten over wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen, of heeft u vragen over één of meerdere trainingen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@bakkervandermeij.nl via 085 047 0040 of via onderstaand formulier:

Voornaam

Achternaam

Email

Opmerking: