Advies

Advies

“Goed onderwijs, vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle kinderen: Samen bouwen aan een sterke toekomst!”

Als deskundige op het gebied van onderwijsadvies bied ik een scala aan diensten aan om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit en het bereiken van hun doelen. Mijn diensten omvatten onder meer het uitvoeren van grondige analyses van de huidige onderwijssituatie, het identificeren van uitdagingen en kansen, en het formuleren van gerichte adviezen en oplossingen. Daarnaast bied ik begeleiding en ondersteuning bij het implementeren van veranderingen en het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en organisatieverbetering.

Mijn aanpak is altijd afgestemd op de specifieke behoeften en context van de onderwijsinstelling en ik werk nauw samen met het managementteam, leerkrachten/docenten en andere belanghebbenden om duurzame verbeteringen te realiseren. Of het nu gaat om het begeleiden van continue schoolverbetering, het verbeteren van de kwaliteitszorg, of het bevorderen van een professionele cultuur, ik sta klaar om mijn expertise in te zetten om onderwijsinstellingen te helpen excelleren.

Werkwijze

De context en formulering van de opdracht en het kiezen van onderzoeksmethoden gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever. We besteden samen ook uitgebreid aandacht aan de menselijke aspecten van werkprocessen, terwijl we de belangen van de organisatie in het oog houden.

Na een gedegen analyse van de situatie formuleer ik eerst een plan van aanpak. Daardoor kunnen we de aanpak met elkaar afstemmen, wat daarbij nodig is en welke doelstellingen wanneer worden gerealiseerd. Ik bewaak de voortgang van het plan en de resultaten die worden behaald. Deze worden regelmatig besproken met de opdrachtgever.

Mocht het gebeuren dat tijdens de opdracht zich een vraagstuk aandient dat buiten mijn expertise valt, dan kan ik u desgewenst in contact brengen met deskundige partners uit mijn netwerk.

Ervaring / opdrachtgevers

Contact

Op zoek naar een interim oplossing of advies?  Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op. Stuur een email of vul het contactformulier in. Binnen twee werkdagen neem ik contact met u op.

Stuur een email: birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl

Of bel: Op werkdagen tussen 8.30u en 17.30u: 085 047 00 40