Werkstress en verzuim: Feiten & cijfers

Werkstress en verzuim: Feiten & cijfers

18-01-2023

Werkstress en verzuim zijn al jarenlang een probleem op de werkvloer. Onderzoek toont aan dat werkgerelateerde stress een belangrijke oorzaak is van verzuim en zelfs kan leiden tot langdurige uitval (Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out, 2020). Ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (n.d.) en TNO (2021) benadrukken het belang van het voorkomen van werkstress en de negatieve effecten daarvan op het welzijn van werknemers en de economie als geheel. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) (2021) toont aan dat in 2020 maar liefst 22% van de werknemers last had van burn-outklachten, waarvan een groot deel werkgerelateerd was.

De omvang van het probleem

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 1 op de 6 werknemers last heeft van burn-out klachten. Dit zijn klachten als vermoeidheid, emotionele uitputting en verminderde betrokkenheid bij het werk (TNO, 2021). Daarnaast blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) dat werknemers die regelmatig werkstress ervaren, bijna 2 keer zo vaak verzuimen als werknemers die geen werkstress ervaren. Ook blijkt uit de NEA dat werkstress vooral voorkomt in de zorgsector, het onderwijs en de overheid (NEA, 2021).

De kosten van werkstress en verzuim

De kosten van werkstress en verzuim zijn hoog. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) kost verzuim door werkstress de Nederlandse economie jaarlijks zo’n 2,8 miljard euro. Daarnaast zijn er ook indirecte kosten, zoals verminderde productiviteit en vervangingskosten voor zieke werknemers. Deze kosten kunnen oplopen tot wel 5 miljard euro per jaar (NCvB, n.d.).

Preventie van werkstress en verzuim

Het is dus duidelijk dat werkstress en verzuim een groot probleem zijn, zowel voor werknemers als voor werkgevers en de economie als geheel. Het is daarom van groot belang om aandacht te besteden aan preventie. Werkgevers hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van werkstress en verzuim. Door bijvoorbeeld het creëren van een gezonde werkomgeving, het bieden van voldoende ondersteuning en het bevorderen van een goede werk-privébalans kunnen werkgevers bijdragen aan het verminderen van werkstress en verzuim.

Conclusie

Werkstress en verzuim zijn een groot probleem op de werkvloer en kosten de Nederlandse economie jaarlijks miljarden euro’s. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers hier aandacht aan besteden en zich bewust zijn van de mogelijke oorzaken en gevolgen van werkstress en verzuim. Door preventieve maatregelen te nemen en aandacht te besteden aan een gezonde werkomgeving, kan werkstress en verzuim worden verminderd en kunnen de kosten worden verlaagd.

 

Referenties:

Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out. (2020). Werkstress: Cijfers & Kosten. Geraadpleegd op 14 mei 2023 via https://www.werkstress.com/werkstress-cijfers-kosten/

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). (n.d.). Werkstress en burn-out. Geraadpleegd op 14 mei 2023 via https://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/werkstress-en-burn-out

TNO. (2021). Factsheet Psychosociale arbeidsbelasting. Geraadpleegd op 14 mei 2023 via https://www.tno.nl/media/14514/factsheet-psa-2021.pdf

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). (2021). Geraadpleegd op 14 mei 2023 via https://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SPUB0100/view.php?pub_Id=100252&att_Id=8348