5 tips om duurzame inzetbaarheid te bevorderen binnen uw organisatie

5 tips om duurzame inzetbaarheid te bevorderen binnen uw organisatie

20-03-2023

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties die hun werknemers willen behouden en betrokken willen houden. (NEA, 2021) Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, kunnen organisaties niet alleen bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers, maar ook aan hun eigen succes op de lange termijn. Hieronder volgen vijf tips om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen binnen uw organisatie.

1 Stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Een van de belangrijkste factoren voor duurzame inzetbaarheid is de mogelijkheid voor werknemers om zich te ontwikkelen. Door het aanbieden van trainingen, cursussen en opleidingen kunnen werknemers zich verder ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Dit maakt hen niet alleen waardevoller voor de organisatie, maar helpt hen ook om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen (Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out, 2020).

2 Faciliteer een gezonde werkomgeving

Een gezonde werkomgeving is van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dit omvat niet alleen fysieke factoren, zoals ergonomische werkplekken en voldoende daglicht, maar ook psychologische factoren zoals een goede werksfeer en het voorkomen van stress en burn-out. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren hoe werknemers de werkomgeving ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn (TNO, 2021).

3 Geef ruimte voor flexibiliteit

Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Het aanbieden van flexibele werktijden, thuiswerken en andere vormen van flexibiliteit kunnen werknemers helpen om een goede werk-privébalans te behouden en zich aan te passen aan veranderingen in hun persoonlijke situatie. Dit kan bijdragen aan meer tevredenheid en betrokkenheid bij het werk (Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out, 2020).

4 Bied gezondheidsbevorderende activiteiten aan

Naast een gezonde werkomgeving is het aanbieden van gezondheidsbevorderende activiteiten een belangrijke factor in duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan sport- en bewegingsactiviteiten, gezonde lunches en snacks, en mentale gezondheidsprogramma’s. Door deze activiteiten aan te bieden, kunnen werknemers gezond blijven en beter omgaan met stress en werkdruk (TNO, 2021).

5 Stimuleer sociale verbondenheid

Sociale verbondenheid is een belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid. Het bevordert niet alleen de werksfeer, maar kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden en het delen van kennis en ervaringen. Door werknemers de mogelijkheid te bieden om samen te werken aan projecten en sociale activiteiten te organiseren, kan de sociale verbondenheid binnen de organisatie worden versterkt (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten [NCvB], n.d.).

 

Referenties:

Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out. (2020). Duurzame inzetbaarheid. Geraadpleegd op 20 maart 2023, van https://www.ncpsb.nl/themas/duurzame-inzetbaarheid/

NEA. (2021). Duurzame inzetbaarheid. Geraadpleegd op 20 maart 2023, van https://www.nea.nl/themas/duurzame-inzetbaarheid/

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten [NCvB]. (n.d.). Duurzame inzetbaarheid. Geraadpleegd op 20 maart 2023, van https://www.beroepsziekten.nl/onderwerpen/duurzame-inzetbaarheid

TNO. (2021). Duurzame inzetbaarheid. Geraadpleegd op 20 maart 2023, van https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/1/duurzame-inzetbaarheid-wat-is-het-en-hoe-pak-je-het-aan/