Assessment – Werken in teams

Assessment – Werken in teams

Werken in teams

Hoe kan het dat je met de ene collega makkelijker samenwerkt dan met een ander? Waarom is het zo belangrijk om verschillende type mensen in een team te hebben? Bij het samenstellen van een team wordt soms alleen geselecteerd op kennis. Terwijl juist ook persoonlijkheid een belangrijke factor is voor hoe een team presteert.

Inhoud

Dit assessment geeft een beeld van de samenstelling van het team op basis van persoonlijkheid en groepsrol. Het brengt in kaart welke rollen al goed zijn vertegenwoordigd in het team. En welke rollen nog wat onderbezet zijn. Hierdoor kun je de meest geschikte persoonlijkheden aan het team toevoegen.

Aanpak/werkwijze

Vooraf inventariseren we telefonisch de vragen vanuit/over het team. Daarna vult lek teamlid de Kerntyperingtest en de Nederlandse werkwaarden test in. De resultaten worden in de groep besproken. Wanneer je weet wat de ander belangrijk vindt, ga je bepaald gedrag in een positiever daglicht zien. Ook ontstaat een beter beeld van de samenstelling van het team en waar de kansen liggen.

Uitgangspunten:

  • Je kiest je eigen leerdoelen
  • Wat je leert pas je direct toe in de praktijk
  • Academisch geschoolde trainers, dus je leert ook over de achtergronden van gedrag
  • De training is altijd op maat
  • Kleine groepen: dus voldoende individuele aandacht
  • Bij actieve deelname geldt een 100% tevredenheidsgarantie

Resultaten

  • Meer bewustwording van groepsprocessen
  • Diversiteit in het team als positief gaan beschouwen
  • Zicht op welke rollen nog ontbreken in het team
  • Weten wat elkaars sterke kanten zijn

Vragen?

Neem hier contact met ons op voor een persoonlijk opleidingsadvies.

 

“Wat goed om te zien dat we elkaar zo aanvullen.

Voor de samenwerking is het ook goed om te weten

dat we elkaar nodig hebben.”

Opdrachtgevers / ervaring

Hieronder een overzicht van enkele van onze opdrachtgevers/ervaring: