Beter voorkomen, dan genezen

23-07-2018

Jaarlijks lopen ruim één miljoen mensen risico op een burn-out en werk gerelateerde psychische aandoeningen. Van alle beroepsziekten, worden overspannenheid en burn-out het meest gemeld (74%, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2017).

 Gevolgen

Niet alleen voor de individuele medewerker heeft werkstress grote gevolgen. Ook voor de organisatie zijn de gevolgen groot:

  • Een hoger ziekteverzuim
  • Medewerkers zijn mentaal afwezig
  • De kwaliteit/hoeveelheid van het geleverde werk neemt af
  • Medewerkers hebben minder werkplezier

De kosten voor een gemiddelde medewerker kunnen oplopen tot 410 euro per dag (MKB-servicedesk, 2019). Los van het persoonlijk leed, heeft werkstress dus ook grote financiële gevolgen. Er is sprake van omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s.

Duurzame inzetbaarheid

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit. Vanaf 2016 controleert de inspectie SZW of werkgevers zich voldoende inzetten om psychische klachten bij werknemers te voorkomen. Gezonde werknemers kunnen langer doorwerken en zijn productiever. De resultaten gaan omhoog, de sfeer en onderlinge communicatie verbeteren. En mensen hebben meer plezier in hun werk (Inspectie SZW 2017)!

Wat kun je als bedrijf doen?

Maak werkstress bespreekbaar en hou de signalen bij je medewerkers in de gaten. Let op pauzes overslaan, veel overwerken en deadlines missen. Schep duidelijkheid over de taak en zorg dat mensen in staat zijn om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door de benodigde kennis en middelen ter beschikking te stellen.

 

Referenties:

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (2017). Kerncijfers beroepsziekten 2017. Geraadpleegd van https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/NCvB_Kerncijfers2017-NL082018.pdf

MKB Servicedesk (2019). Zieke werknemer kost 200 tot 400 euro per dag. Geraadpleegd van https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm

Inspectie SZW (2019). Inspectieresultaat Werkdruk en ongewenst gedrag. Geraadpleegd van https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2017/11/13/inspectieresultaat-werkdruk-en-ongewenst-gedrag

 

.