Het belang van persoonlijke ontwikkeling voor managers en leiders

Het belang van persoonlijke ontwikkeling voor managers en leiders

17-06-2020

Uit onderzoek blijkt dat managers die investeren in hun eigen ontwikkeling beter presteren dan managers die dat niet doen (De Waal, 2016). Daarnaast hebben leiders die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling betere communicatieve vaardigheden en zijn ze beter in staat om medewerkers te motiveren en te inspireren (Zenger & Folkman, 2020).

Scharmer (2018) stelt dat het belangrijk is dat leiders zichzelf leren kennen en begrijpen wat hun sterke en zwakke punten zijn. Door dit inzicht kunnen ze gericht werken aan het verbeteren van hun zwakke punten en het versterken van hun sterke punten. Hierdoor kunnen ze betere beslissingen nemen en effectiever leidinggeven.

Daarnaast is het ook belangrijk dat leiders zichzelf blijven ontwikkelen om bij te blijven in een steeds veranderende wereld. De Wit (2020) benadrukt dat organisaties in een snel veranderende omgeving moeten kunnen meebewegen. Leiders die zichzelf blijven ontwikkelen, zijn beter in staat om hun organisatie aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Kortom, persoonlijke ontwikkeling is van cruciaal belang voor managers en leiders. Door voortdurend te werken aan hun eigen ontwikkeling kunnen zij effectievere beslissingen nemen, betere communicatieve vaardigheden ontwikkelen en een betere werkcultuur creëren. Dit leidt uiteindelijk tot betere prestaties van de organisatie en het behalen van doelen.

 

Referenties:

De Waal, A. A. (2016). De 5 principes van High Performance leiderschap. Business Contact.

De Wit, B. (2020). Strategisch management. Pearson Benelux.

Scharmer, O. (2018). The essentials of Theory U: Core principles and applications. Berrett-Koehler Publishers.

Zenger, J. H., & Folkman, J. R. (2020). The extraordinary leader: Turning good managers into great leaders. McGraw Hill Professional.