Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator

Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator

26-2-2021

In het dynamische landschap van het basisonderwijs ondergaat de rol van de intern begeleider een significante transformatie. Voorheen gericht op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, verschuift de focus nu naar het waarborgen van de algehele onderwijskwaliteit. Deze verschuiving heeft geleid tot een nieuwe benadering waarbij de intern begeleider steeds meer fungeert als een kwaliteitscoördinator binnen de school (LBBO, 2020).

De kwaliteitscoördinator, voorheen bekend als de intern begeleider, vervult een cruciale rol in het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit op schoolniveau. Deze persoon coördineert niet alleen de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, maar zorgt ook voor de implementatie van beleidsmaatregelen die de onderwijskwaliteit bevorderen (Van den Berg & Van Veen, 2017).

De taken van de kwaliteitscoördinator omvatten onder meer het analyseren van leerlingprestaties, het ontwikkelen van verbeterplannen, begeleiding van docenten bij het gebruik van effectieve onderwijsmethoden, en het organiseren van interne audits om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren (Van den Berg & Van Veen, 2017). Bovendien behelst het takenpakket het onderhouden van contacten met externe instanties zoals de Inspectie van het Onderwijs, om de kwaliteit op schoolniveau te monitoren en te verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2019; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017).

Het onderzoek en de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs wijzen ondubbelzinnig op de noodzaak van een herdefiniëring van de rol van de intern begeleider. Het concept van de kwaliteitscoördinator biedt een antwoord op deze uitdaging. Door zich te richten op kwaliteitszorg en onderwijsverbetering, fungeert de kwaliteitscoördinator als een interne adviseur die de school voortstuwt naar continue ontwikkeling en verbetering (LBBO, 2020).

De evolutie naar de rol van kwaliteitscoördinator vergt niet alleen een herdefiniëring van verantwoordelijkheden, maar ook een verandering in mindset en werkwijze. Door samenwerking in professionele leergemeenschappen en leerteams worden leraren in staat gesteld om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van het onderwijs. Dit nieuwe paradigma biedt een solide basis voor het borgen van kwaliteit en het stimuleren van professionele ontwikkeling binnen het onderwijs (LBBO, 2020).

De opkomst van de kwaliteitscoördinator markeert een cruciale verschuiving in het basisonderwijs, waarbij de focus verlegt wordt van zorg naar kwaliteit. Door het omarmen van deze nieuwe rol en het stimuleren van professionele ontwikkeling, kunnen scholen hun capaciteit vergroten om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van het onderwijslandschap.

 

Referenties:

Inspectie van het Onderwijs. (2019). Staat van het onderwijs 2018/2019. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2019/04/10/staat-van-het-onderwijs-2018-2019/Staat+van+het+Onderwijs+2018-2019.pdf

LBBO (2020). De Intern Begeleider als Kwaliteitscoördinator. LBBO Beter Begeleiden, 6-9. Geraadpleegd van: https://www.lbbo.nl/wp-content/uploads/2020/03/11424LBBOmrt2020pag6-9.pdf

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2017). Toezichtkader 2017. Geraadpleegd van https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/2017/04/04/toezichtkader-2017/Toezichtkader+PO+VO+MBO+en+HO.pdf

Van den Berg, E., & Van Veen, K. (2017). Kwaliteitscoördinator als spil van kwaliteitszorg in basisschool. Kwaliteit in beeld, (2), 18-22.