Interim

Interim

“Goed onderwijs, vanuit hoge verwachtingen en gelijke kansen voor alle kinderen: Samen bouwen aan een sterke toekomst!”

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Als adviseur en interim-manager help ik organisaties hun ambities te vertalen naar een concrete en praktische invulling. Ik kijk wat nodig is voor teams en medewerkers om in beweging te komen. Dat begint bij gezamenlijke doelen en belangen inzichtelijk maken. Door open te communiceren en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en onderling vertrouwen, wordt al snel duidelijk via welke wegen organisatiedoelen bereikt kunnen worden.

Beleidsadviseur sociaal domein

Als ervaren orthopedagoog, onderzoeker en onderwijsdeskundige met uitgebreide ervaring in het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en beleid en management in de gezondheidszorg, begeleid en adviseer ik bestuurders, schoolleiders en beleidsmakers in het sociaal domein. Mijn aanpak omvat het grondig analyseren van maatschappelijke vraagstukken en het formuleren van beleidsvoorstellen die gericht zijn op het bevorderen van onderwijskwaliteit, welzijn, sociale inclusie en gezondheid. Ik werk nauw samen met diverse belanghebbenden, om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de samenleving.

Met meer dan 20 jaar ervaring kan ik effectief afstemmen op de behoeften van zowel individuen als organisaties binnen het sociaal domein. Mijn achtergrond als orthopedagoog en mijn tijd als junior-onderzoeker bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben mijn inzicht in complexe sociale vraagstukken verdiept. Daarbij heb ik ruime ervaring in het onderwijs op verschillende posities en in verschillende onderwijssectoren. Ik zet mijn kennis en expertise graag in als interim beleidsadviseur binnen het sociaal domein, waarbij ik me richt op het ontwikkelen en implementeren van beleid dat een positieve impact heeft op onderwijskwaliteit en gelijke kansen.

Interim management

Heeft u behoefte aan een professionele tijdelijke kracht op MT-niveau? Of zoekt u extra ondersteuning vanwege specifieke uitdagingen binnen uw stichting of school? Wat de reden ook is, ik ben er om te helpen. Als ervaren interim-manager bied ik flexibele oplossingen voor bestuurders en schoolleiders, zowel in leidinggevende als staffuncties in alle sectoren van het onderwijs. Heeft u zicht op de onderwijskwaliteit van uw stichting of school? Is uw kwaliteitszorg op orde? Hoe kunnen we deze kwaliteit duurzaam verbeteren en risico’s op tijd signaleren? Samen kunnen we de kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit verder versterken.

Werkwijze

Na een gedegen analyse van de situatie formuleer ik eerst een plan van aanpak. Daardoor kunnen we de aanpak met elkaar afstemmen, wat daarbij nodig is en welke doelstellingen wanneer worden gerealiseerd. Ik bewaak de voortgang van het plan en de resultaten die worden behaald. Deze worden regelmatig besproken met de opdrachtgever.

Mocht het gebeuren dat tijdens de opdracht zich een vraagstuk aandient dat buiten mijn expertise valt, dan kan ik u desgewenst in contact brengen met deskundige partners uit mijn netwerk.

Ervaringen / opdrachtgevers

Contact

Op zoek naar een interim oplossing of advies?  Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op. Stuur een email of vul het contactformulier in. Binnen twee werkdagen neem ik contact met u op.

Stuur een email: birgitha.bakker@bakkervandermeij.nl

Of bel: Op werkdagen tussen 8.30u en 17.30u: 085 047 00 40