Beter voorkomen, dan genezen

Jaarlijks lopen ruim één miljoen mensen risico op een burn-out en werk gerelateerde psychische aandoeningen. Van alle psychische beroepsziekten, worden overspannenheid en burn-out het meest gemeld (77%, bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2014).

Gevolgen van werkstress

Niet alleen voor de individuele medewerker heeft werkstress grote gevolgen. Ook voor de organisatie zijn de gevolgen groot:

  • Een hoger ziekteverzuim
  • Medewerkers zijn mentaal afwezig
  • De kwaliteit/hoeveelheid van het geleverde werk neemt af
  • Medewerkers hebben minder werkplezier

Een zieke werknemer kost 200-400 euro per dag (MKB-servicedesk). Los van het persoonlijk leed, heeft werkstress dus ook grote financiële gevolgen. Er is sprake van omzetverlies en vervanging of extra werk door collega’s.

Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 2016 controleert de inspectie SZW of werkgevers zich voldoende inzetten om psychische klachten bij werknemers te voorkomen. Gezonde werknemers kunnen langer doorwerken en zijn productiever. De resultaten gaan omhoog, de sfeer en onderlinge communicatie verbeteren. En mensen hebben meer plezier in hun werk (bron: inspectie SZW 2014)!

Wat kun je als bedrijf doen?

Maak werkstress bespreekbaar en hou de signalen bij je medewerkers in de gaten. Let op pauzes overslaan, veel overwerken en deadlines missen. Schep duidelijkheid over de taak en zorg dat mensen in staat zijn om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld door de benodigde kennis en middelen ter beschikking te stellen.

Kijk ook eens op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl voor het herkennen van signalen en een toolbox die je zelf als werkgever in kunt zetten.

Of vraag een gratis adviesgesprek bij ons aan via info@bakkervandermeij.nl of telefonisch via 085 047 00 40

 

Zit jij op je sweetspot?

Golfers kennen de term “sweet-spot”. Dit is de perfecte plek op de golfclub, om je bal te raken. Raak je hiermee op het juiste moment je balletje, dan is je balvlucht perfect…..zonder moeite! Raak je je bal te vroeg of te laat….dan gaat het mis. Mensen hebben ook een sweet-spot: dat is de plek waar je omgeving precies matcht met je persoonlijkheid, vaardigheden en training. Je haalt op een ontspannen manier je resultaten.

 

Match?

In het ideale geval zitten mensen op hun werk op de juiste plek. Is er een mismatch, dan ontstaan klachten. Zowel bij te veel als bij te weinig uitdaging, ontstaan na verloop van tijd stressklachten. Wordt hier niet op tijd iets mee gedaan, dan is er risico op stress gerelateerd ziekteverzuim. Werkstress is met een aandeel van 33% van het totale ziekteverzuim, beroepsziekte nummer 1. Jaarlijks lopen ruim één miljoen mensen risico op een burn-out en werk gerelateerde psychische aandoeningen. Van alle psychische beroepsziekten, worden overspannenheid en burn-out het meest gemeld (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2014).

 

Ken je talent

Weet jij waar je goed in bent? En wat je sterke kanten zijn?  Je bent vaak geneigd om naar je verbeterpunten te kijken. Maar waar heb je nu eigenlijk talent voor? Iedereen heeft talenten, maar niet iedereen weet deze van zichzelf te noemen. Tijd om daar iets aan te doen. Kijk eens wat je als kind graag deed. Of vraag aan mensen in je omgeving waar jou sterke kanten zitten. Of doe eens een competentietest. Zorg ervoor dat je erachter komt waar jouw talent ligt.

 

Pas je functie aan jouw talent aan

In plaats van je aan te passen aan je functie, kun je ook je functie aanpassen aan jouw talent (=jobcrafting). Kijk welke taken goed bij je passen en probeer deze vaker te doen. en hou ook rekening met je zwakke kanten: overleg of die juist samenvallen met de talenten van een collega. Vaak is er meer mogelijk dan je op het eerste moment denkt. Uiteindelijk kun je steeds meer je "sweetspot" benaderen. Zodat je met veel minder moeite en veel meer voldoening fijnere resultaten haalt. Veel plezier!